TeknoHocam
Özgün ve Özgür Teknoloji

takipçi satın al

e-Dönüşüm Çözümleri

0

e-Dönüşüm, dijital dönüşüm proseslerinin tamamıdır. e-Dönüşüm birey yaşamına kazandırdığı değerlerin dışında şirketler özelinde faaliyet tarzlarının dönüşümünü minimum hata ve maksimum pratiklikle yürütülmesini sağlar. Gerek kamu gerekse özel organizasyonların finansal proseslerinin izlenmesi, takibi, kontrolü ve düzenlemeleri dijital ortama aktarılmıştır.

Modern ve efektif bir e-Dönüşüm çözümü ile dijitalleşen dünyaya adapte olunmasını kolay kılar. Bu çerçevede sunulan e-Defter, e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv uygulamaları ile pratik, güvenli ve konforlu bir işleyiş elde edilir. Söz konusu proseslerin tamamıyla dijital ortama aktarılması ile baskı gideri ortadan kalkar ve ekolojik bakımından dost bir yaklaşım benimsenmesine katkı sağlar.

e-Dönüşüm çözümlerinden yararlanılmasıyla beraber kağıt, toner, kargolama ve arşivleme işlemleri için ayrılan maliyetler tamamen son bulur. Ayrıca belgelerin basılması işlemine gerek duyulmayacağı gibi kargolama prosesi de ortadan kalkar. Belgeler transfer edilirken kargolama giderinin sıfırlanmasının yanı sıra yanlış basım veya belge kaygı vb. sorunlar tarihe karışır.

e-Defter, e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv kullanımına geçilmesinin birçok açıdan önemli avantajları bulunur. Bu şekilde kullanım alışkanlığının kazanılması ve belgelerin dijital ortamda oluşturulması sayesinde gerek belge oluşturma sürecinde zaman tasarrufu gerekse işlemlerin daha pratik bir şekilde yerine getirilmesi mümkün kılınır.

Elektronik ortamda oluşturulan evrakın SMS ve/veya mail vb. elektronik transfer yöntemleri ile iletilmesi sayesinde belge transferi son derece hızlı bir şekilde tamamlanır. Bütünüyle elektronik bir ortamda düzenlenen belgeler yine benzer şekilde elektronik ortamda depolanır. Bu sayede ilgili dosyalara arzu edilen zamanlarda ve kolaylıkla ulaşılabilir.

e-Dönüşüm Çözümleri Nelerdir?

e-Dönüşüm çözümleri; e-Defter, e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv olmak üzere temelde dört bileşenden oluşur. Şimdi söz konusu bileşenleri daha yakın bir perspektifle inceleyelim:

e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve/veya Türk Ticaret Kanununda hükme bağlanan “tutulması mecburi yevmiye ve kebir defterlerinin” öngörülen standart ve formatlara uygun olarak dijital ortamda düzenlenmesini sağlayan efektif bir e-Dönüşüm bileşenidir. Bu bileşen marifetiyle düzenlenen belgeler basım öncesinde kaydedilir ve kaynağı güvence altına alınarak saklanır.

e-Fatura

e-Fatura, işletmelerin ürün ve/veya hizmet satışında faturalandırma proseslerinin elektronik ortama transfer edilmesini sağlayan, gerek zamandan gerekse basılı fatura işlemler sebebiyle ayrılan giderden tasarruf edilmesini sağlayan e-Dönüşüm bileşenidir.

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereği 5.3.2010 tarihinde pratiğe geçirilen ve uygulanmaya başlanan e-Faturaya ilişkin standart ve format Gelir İdare Başkanlığınca belirlenmiştir. e-Fatura bileşeni, faturalandırma sürecinin her adımında ciddi bir optimizasyon sunar.

e-Fatura ile kağıt fatura arasında hukuksal nitelikler bakımından farklılık yoktur. Bu nedenle hukuken güven vermesi açısından e-Fatura ile kağıt fatura arasında herhangi bir fark bulunmaz. Bu uygulama sayesinde gerek alıcılar gerekse satıcılar çok daha pratik bir fatura süreci deneyimler. Ayrıca faturalandırma işlemlerinde maksimum hız verimliliği sağlanırken elektronik ortamda arşivlenen faturalara anlık olarak erişim sağlanabilir.

e-İrsaliye

2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren e-İrsaliye uygulaması sayesinde sevk irsaliyesi dijital ortam üzerinde oluşturulabilir. Yalnızca oluşturulma değil, sevk irsaliyesinin alıcıya iletilmesi ve saklanması işlemleri de yine elektronik ortam üzerinde gerçekleştirilebilir. Sonuçta işletmeler,  tıpkı e-Faturalarını dijital ortamda oluşturup muhataba ilettiği gibi irsaliyeyi de elektronik ortamda oluşturabilir ve gönderebilir.

Basılı şekilde düzenlenen sevk irsaliyesi ile hukuki nitelik bakımından herhangi bir farklılık arz etmeyen e-İrsaliye çok daha pratik, güvenli ve hızlı bir şekilde kullanılabilir.

e-Arşiv

e-Arşiv bileşeni sayesinde kağıt, baskı, arşivleme ve kargo giderleri olmak üzere birçok gider kalemi asgari seviyeye indirilir. Bununla birlikte söz konusu proseslerin tamamlanmasında harcanan zaman kaybı da giderilerek daha pratik ve hızlı bir deneyim elde edilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.